Grontmij bouwt nieuwe stelplaats voor De Lijn Leuven

De_Lijn_logoDe Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft via een DBFM-procedure (Design Build Finance Maintain) het ontwerp, de realisatie, de financiering en het onderhoud van drie busstelplaatsen uitbesteed. Grontmij zorgt, in opdracht van THV Linea Recta II (Democo en Denys), voor het ontwerp en de opvolging der werken van de stelplaatsen in Leuven, Hasselt en Sint-Niklaas.

In Leuven komt er een stelplaats voor 140 bussen van De Lijn, in Sint-Niklaas eentje voor honderd bussen en in Haasselt voor 170 bussen. De opdracht omvat naast het ontwerp van nieuwe wegenis en bijhorende regenwaterbuffering en -afvoer, ook telkens het volledige ontwerp van een onderhoudscentrum, dienstgebouw, werkplaats, tank- en wasstraat en gasolieopslag.
“Grontmij heeft ruime ervaring met omvangrijke projecten in Publiek-Private Samenwerking, zoals de nieuwe A11 snelweg, de Kempense Noord-Zuid verbinding en de R4 in Gent”, zegt Erwin Malcorps, Country Managing Director Grontmij Belgium. “We tekenden eerder al voor de busstelplaatsen in Brugge, Overijse en Zomergem. Dat project sleepte in 2011 trouwens de prestigieuze PPP Award in de wacht. Bovendien kadert deze nieuwe opdracht in een van onze strategisch gekozen groeisectoren, met name Sustainable Buildings.”
Een kwart van het totale elektriciteits- en verwarmingsverbruik van elke site zal op een hernieuwbare manier geproduceerd worden. Grontmij voorziet meerdere warmtepompen die in verbinding staan met een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag): een gesloten systeem van verticale warmtewisselaars die de aanwezige bodemwarmte en -koude optimaal benutten voor een duurzame verwarming en koeling van de gebouwen.