De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor twee  windturbines in Merchtem. Bouwheer is Aspiravi.

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning van Aspiravi goed voor de uitbating van twee windturbines aan het Brusselbaantje in Merchtem. Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW, goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen. Ze worden geplaatst in het agrarisch ruilverkavelingsgebied rond het dorp Peizegem.

Door de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen is de impact van de windturbines op het landschap minimaal. De woningen liggen op voldoende afstand zodat de inwoners geen hinder zullen ervaren. De geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd.

“We gaan als provincie voor hernieuwbare energie”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. “Windturbines produceren groene energie. Duurzame energiebronnen geven onmiddellijk positieve milieueffecten omdat ze geen CO2 uitstoten.”

“Als we klimaatneutraal willen worden tegen 2040 moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren. We moeten dan immers 80 tot 95 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011.”