De gemeenteraad van Vilvoorde heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Werkvennootschap goedgekeurd voor de trambus op het ringtracé tussen de Heizel en de luchthaven in Zaventem. Daardoor kunnen vergunningen worden aangevraagd voor de werken voor de aanleg van vrije busbanen. Die zouden omstreeks de jaarwisseling kunnen starten.

Het ringtramtracé loopt van de Heizel via Vilvoorde naar Brussels Airport. Het is een van de drie nieuwe trajecten ten noorden van Brussel waar de Vlaamse regering straks trams wil laten rijden. De andere tracés lopen van Brussel-naar Willebroek en van Brussel-Noord naar de luchthaven in Zaventem.

Alternatief

In afwachting van de aanleg van een tramlijn worden op het ringtramtracé de eerste trambussen ingezet. De gemeentebesturen van Vilvoorde, Machelen en Grimbergen raakten het vorige zomer met de Vlaamse overheid eens over dat tracé. Met de drie gemeentebesturen werden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld voor de uitvoering van de werken en de financiering. De Vlaamse regering trekt 89 miljoen euro uit.

Het net moet in 2020 operationeel zijn. Op het grondgebied van Vilvoorde worden de kosten op 40 miljoen euro geraamd. Dat bedrag wordt voor het grootste gedeelte betaald door Vlaanderen.

Voor Vilvoorde is de goedkeuring een belangrijke stap naar een betere mobiliteit in de stad. Het stadsbestuur beschouwt de ringtrambus met vrije busbanen als een sterk alternatief voor het autoverkeer door het centrum.