Grimbergen heeft maandag de bouwvergunningsaanvraag geweigerd die projectontwikkelaar Ghelamco had ingediend om op Parking C het Eurostadion te bouwen. Het schepencollege kon niet anders na het bindend ongunstig advies dat Ruimte Vlaanderen vorige week verleende.

Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, motiveerde vorige week het ongunstig advies onder meer met een verwijzing naar het onopgeloste probleem van de buurtweg die over Parking C loopt. Daarnaast werd geoordeeld dat onvoldoende tegemoetgekomen werd aan de opmerkingen rond mobiliteit.

In zijn afwijzing van de bouwvergunning haalt Grimbergen nog meer argumenten aan. Volgens het schepencollege is het project niet in overeenstemming met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omdat het voorgestelde project de maximaal toegelaten 20.000 vierkante meter kantooroppervlakte en 50.000 vierkante meter recreatieve oppervlakte overschrijdt.

Grimbergen wijst er ook op dat in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen werden om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige infrastructuur van tram en metro. Voorts werd niet genoeg parkeerruimte gepland om de parkeervraag op te vangen als naast de dagelijkse activiteiten op de site ook een grote beurs of concert georganiseerd wordt.