De gemeenteraad van Grimbergen heeft donderdagavond geen meerderheid gevonden voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Die afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion. Niemand lijkt te weten hoe het nu verder moet in wat een nog grotere saga wordt dan Uplace.

Om de schrapping van de buurtweg te bekomen stapte bouwheer Ghelamco vorig jaar naar de vrederechter. Die stelde een sterk verminderd gebruik vast. Zo kan de buurtweg door de aanwezigheid van auto’s op Parking C in praktijk niet meer gebruikt worden als er evenementen plaatsvinden in de paleizen van de Heizel.

Het schepencollege van Grimbergen besloot om aan de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor te stellen om de buurtweg af te schaffen. Maar die beslissing geraakte niet door de gemeenteraad. De waarde van de buurtweg, die behoort tot het publiek domein en eigendom is van de gemeente Grimbergen, wordt geschat op 1,45 miljoen euro. Dat is inmiddels al het drievoud van het bedrag uit de dadingsovereenkomst die de gemeente in juni vorig jaar sloot met Ghelamco en de stad Brussel.

Ghelamco zal eerst een standpunt innemen na juridische evaluatie van de raadsbeslissing. Volgens bestuurder Philip Neyt is elke rede zoek. “Er is geen enkele functionaliteit van deze spookbuurtweg die ons  project in de weg staat.” De bouwheer kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de gemeenteraad maar hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren.

De projectontwikkelaar verraste vrijdag met de intentie om de buurtweg op te graven. De oude weg van Wemmel naar Grimbergen die de parking doorkruist, werd afgebakend met paaltjes en linten en er werd een graafmachine neergezet. “De buurtweg bestaat niet meer sinds de expo van 1958. Door ernaar te graven gaan we dus terug in de tijd”, zei Neyt.

“We zullen ons opnieuw beraden en vragen aan de gemeente Grimbergen wat ze willen doen met de buurtweg, want dit is surrealistisch.” Gebruikers van Parking C komen bij het parkeren op een openbare weg te staan en zouden dan een zware overtreding begaan. Ghelamco is ervan overtuigd dat het complex er op tijd zal staan. “Dit zorgt opnieuw voor wat vertraging, maar het stadion zal af zijn tegen Euro 2020.”