Met de beslissing van de Ghelamco gaat bij de deputatie van Vlaams-Brabant in beroep tegen de afkeuring van de bouwvergunning door de gemeente Grimbergen. Dat heeft de projectontwikkelaar zelf gemeld.

De hoop van Ghelamco om in Grimbergen het Eurostadion te kunnen bouwen laait weer op nadat de provincie Vlaams-Brabant de fameuze buurtweg op Parking C afschafte.

Ruimte Vlaanderen noemde einde maart het bestaan van die buurtweg een van de voornaamste redenen om een ongunstig advies te formuleren voor  de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het Eurostadion ten aanzien van de gemeente Grimbergen.

“Nu de buurtweg is afgeschaft, start een nieuwe fase in de procedure waarbij Ghelamco beroep zal aantekenen bij de deputatie van Vlaams-Brabant tegen de beslissing van de gemeente Grimbergen tot afkeuring van de stedenbouwkundige vergunning”, zegt de bouwpromotor. “Momenteel is ook de milieuvergunningsaanvraag in behandeling bij de deputatie.”