Bouwpromotor Ghelamco dient een aanvraag voor omgevingsvergunning in bij de Vlaamse overheid voor het Eurostadion in Grimbergen. De lopende procedures over de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden daardoor ingetrokken.

Het toekennen van de nodige vergunningen voor de realisatie van het Eurostadion op parking C door de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant had als uiterste deadline 17 augustus. Maar dat kan momenteel niet gebeuren.

Vooreerst is er nog geen afschaffing van de buurtweg die over parking C loopt. Zolang die niet definitief afgeschaft is, kan geen enkele vergunning worden goedgekeurd. Tegen de beslissing tot afschaffing van de buurtweg door de bevoegde deputatie van Vlaams-Brabant werd beroep aangetekend. Dat beroep werkt schorsend en is in behandeling bij de Vlaamse overheid.

Termijn

“Voorts is de mobiliteitsconvenant, door de Vlaams-Brabantse deputatie als noodzakelijk geacht, nog steeds niet ondertekend door de bevoegde Vlaamse minister. Dat ondanks duidelijke signalen vanuit de administratie dat de voorliggende convenant ruimschoots voldoet aan de verwachtingen”, stelt Ghelamco.

Tot dusver werden alle procedureslagen rond het fel omstreden project op gemeentelijk en provinciaal niveau afgehandeld. Ondertussen is de zogenaamde omgevingsvergunning in het leven geroepen. “Wij zullen nu een beroep doen op deze procedure. Zo kunnen we het dossier integraal laten evalueren en beoordelen door de Vlaamse overheid.”

Een omgevingsvergunning omvat zowel de milieu- als de bouwvergunning. De termijn is vastgesteld op maximaal 120 dagen.