Voor Ghelamco is het negatieve advies van de Vlaamse administratie voor de bouw van het Eurostadion in Grimbergen een nieuwe harde klap. “Wij blijven geloven in het project”, zegt de projectontwikkelaar.

Ghelamco gaat het advies bestuderen en zijn opmerkingen overmaken aan de Vlaamse overheid. De bouwheer geeft het project niet op. “Ondanks het uitgebrachte advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en het afhaken van de Uefa.” De Europese voetbalbond heeft het Eurostadion op 7 december vorig jaar definitief geschrapt als speelstad voor het Europese voetbalkampioenschap Euro 2020.

De projectontwikkelaar had een eerste aanvraag ingetrokken door de aanwezigheid van de buurtweg die nog over parking C liep. Die werd onlangs afgeschaft. Daardoor was alvast dat euvel eindelijk van de baan is.

Gelekt

Bij de nieuwe aanvraag werd het project gewijzigd en verkleind, rekening houdend met de eerdere opmerkingen en adviezen. Tevens werd de procedure van de omgevingsvergunning gevolgd, waardoor het dossier op Vlaams niveau wordt behandeld.

Ghelamco betreurt dat er tijdens die procedure adviezen gelekt zijn zonder duiding en context en dat sommige beleidsmakers negatieve standpunten innamen terwijl de procedure nog loopt. Het bedrijf vindt het bovendien betreurenswaardig dat het tijdens de hoorzitting niet over alle gegevens beschikte om die te kunnen toelichten aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.

“De gemeente Grimbergen liet na om tijdig een kopie over te maken van de uitgebrachte bezwaarschriften. Het is een spijtige vaststelling dat bepaalde overheden en instanties tijdens de procedure actief gaan tegenwerken. De procedure moet net in alle onafhankelijkheid en correctheid doorlopen worden.”