Voor het woon-werkverkeer van Vlaams-Brabant naar Brussel zou het Gewestelijk Expresnet (GEN) een zegen zijn. Maar helaas. We wachten er al jaren op  en het zou nog eens meer dan een decennium kunnen duren voor het voltooid is.

Het Gewestelijk Expresnet loopt opnieuw vertraging op. Er is 800 miljoen euro nodig om de werken af te ronden. Dat becijferde het Rekenhof. Naast geldtekort verhinderen ook communautaire verdeeldheid en een slechte timing een vlotte realisatie.

Het GEN moet zorgen voor frequente en snelle verbindingen via het spoor tussen de rand rond de hoofdstad en het Brusselse Gewest. De stortingen van de overheid in een speciaal fonds blijken echter onvoldoende. Op twee lijnen moeten de werken zelfs nog starten.

Cruciaal in het plan zijn de parkings. Die moeten nog aangelegd worden. Het geld dat daarvoor begroot werd, is volgens het Rekenhof ontoereikend.

De vertragingen zijn volgens het Rekenhof voor een groot deel het gevolg van de verdeelsleutel voor investeringen bij het spoor. Voor elke 60 eurocent in Vlaanderen moet 40 eurocent in Wallonië geïnvesteerd worden. Een goede timing voor de werken op de diverse werven is daardoor problematisch.

Volgens Infrabel werd op investeringsvlak het gaspedaal de voorbije jaren niet gelost. De maatschappij herinnert eraan dat sinds 2012 het mes is gezet in de middelen die aan de spoorinfrastructuurbeheerder werden toegekend. Het investeringsplan voor de volgende vier jaar werd nog altijd niet gevalideerd.