Werkgeversorganisaties Voka Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan zijn niet te spreken over de nieuwe demarche van Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault. “De verveelvoudiging van de processen-verbaal voor het overtreden van de geluidsnormen dreigt het mes op de keel te zetten van de luchthavenbedrijven in Zaventem.”

Fremault eist van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een verschuiving van de vluchten overdag over de Kanaalroute boven Brussel naar de Ringroute. Dat zou meer overlast en vliegtuiglawaai voor de Vlaamse Rand betekenen. Als de aanpassingen niet meteen worden ingevoerd, eist Brussel bij de rechtbank een dwangsom van 100.000 euro per week.

Sinds de invoering van de strengere geluidsnormen vorig jaar dreigen de luchtvaartmaatschappijen een veelvoud aan boetes te moeten betalen. “Een verzevenvoudiging van de overtredingen overdag en een verdubbeling van het al zeer hoge aantal overtredingen ’s nachts tonen aan dat de normen onredelijk streng zijn”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Alternatieven

“Het is onvoorstelbaar dat men eerst de lat onredelijk hoog legt en vervolgens klaagt dat men er nog amper over geraakt. Het veelvoud van boetes dat op de bedrijven afkomt, zal ze alleen maar wegjagen, samen met duizenden jobs.”

“Minister Fremault klaagt aan dat 75 procent van de vluchten boven de Kanaalroute te veel lawaai maakt tussen 6 en 7 uur ’s morgens. Volgens de federale normen mogen vliegtuigen vanaf 6 uur vliegen volgens het dagschema, terwijl Brussel dan de geluidsnormen voor nachtvluchten hanteert.” 

“De luchthavenbedrijven krijgen nu nog meer schrik en zullen uitkijken naar alternatieven buiten België als dit blijft voortduren. De juridische onzekerheid en de dreigende boetegolf jagen de bestaande bedrijven weg en schrikken potentiële investeerders af”, stelt Jan Van Doren, directeur van de Brusselse afdeling Voka Metropolitan.