Acht gemeenten in het Hageland willen nieuwe bedrijven aantrekken naar het zuidoostelijke deel van de regio in Vlaams-Brabant. In Tienen hebben ze donderdag een plan voorgesteld dat tot een concurrentieel vestigingsklimaat moet leiden.

De gemeenten Hoegaarden, Tienen, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Landen, Zoutleeuw en Geetbets slaan de handen in mekaar voor een vestigingsklimaat dat bedrijven moet aantrekken in het Hageland. De lokale besturen kregen de steun van intercommunale Interleuven, werkgeversorganisatie Voka, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant.

Een werkgroep met burgemeesters en schepenen werkte een actieplan rond versterkt streekbeleid uit, gericht op 2030. Voor oplossingen wenden de gemeenten zich tot de Vlaamse overheid en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Ze vragen steun voor gemeentelijke kmo- en ambachtenzones en een draaiboek met subsidiemogelijkheden van het Agentschap Innovatie en Ondernemen.

Vertraging

“Initiatieven voor meer (inter)gemeentelijke kmo- en ambachtenzones worden vertraagd door een kluwen van regelgeving en burgerinitiatieven”, stelt de werkgroep. “Andere regio’s hebben een groter aanbod aan bedrijfsgronden, betere vestigingsvoorwaarden en een interessanter flankerend beleid.” Het Hageland moet het stellen met het vooruitzicht op 47 hectare extra ruimte voor grotere bedrijven in Tienen, op langere termijn dan nog.

“De lokale besturen stellen vast dat allerlei processen op hoger niveau uitgaan van theorieën of modellen die de buitengemeenten marginaliseren. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten geconcentreerd worden rond assen van het openbaar vervoer in goed ontsloten dorpen. Haaks daarop staat de evolutie bij De Lijn om het aanbod te concentreren in grotere centra.”