De gemeente Haacht wint de allereerste editie van de wedstrijd pionier bedrijvige kern. Met dit initiatief met steun van Eandis wil Unizo diverse soorten bedrijvigheid opnieuw samenbrengen in het hart van steden en gemeenten. Van handel en horeca over kleinschalige maakactiviteiten en vrije beroepen tot overheidsdiensten  en scholen.

“Een mix van functies moet de gemeentekernen levend en leefbaar houden en behoeden voor leegstand en verloedering”, zegt Unizo. De wedstrijd wil gemeenten lauweren die actief werk maken van meer actie in hun kernen.

Haacht, Aarschot en Genk kwamen als top drie uit de bus, na een eerste selectie van 25 ingediende projecten. Haacht haalde het van de twee andere favorieten. Door het combineren en aantrekken van diverse activiteiten in de kern slaagt Haacht erin de leegstand te beperken tot amper 4,7 procent van de beschikbare commerciële ruimte.

“Banken, tandartsen, apothekers, advocaten, een dierenarts, een goudsmid, een klokkenmaker, een hoedenmaakster, ketens en lokale ondernemers: allemaal versterken ze elkaar in het centrum van Haacht. Samen verhogen ze de aantrekkingskracht van de kern voor bewoners en bezoekers. In het masterplan voor de ruimtelijke ordening van het centrum, opgesteld in samenspraak met de lokale ondernemers, ligt de nadruk op beleving en vernieuwing in het winkelkerngebied.”

Haacht maakte niet alleen werk van een doordacht parkeerbeleid (gratis kort parkeren in het centrum en gratis lang parkeren op de randparkings), maar ook van een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Een lokaal horecaplan biedt ondersteuning voor de ondernemers uit de sector. Via de inzet van streekproducten binnen de horeca wordt het streektoerisme gepromoot.

“Haacht past consequent, doordacht en geïntegreerd de principes toe van een beleid voor een bedrijvige kern”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. De gemeente bewijst dat die aanpak werkt.”

Aarschot dankt een eervolle vermelding aan de geslaagde herinrichting van de Grote Markt, zijn pandendatabank en de inrichting van een stadsfabriek. Al kan de bezoeker onmogelijk naast de oprukkende leegstand in de toch wat verkommerde binnenstad kijken.