Leuven wil geen uitbreiding van de luchthaven van Zaventem zonder federale vliegwet. De stad is ook solidair met de gemeente Kortenberg in het verzet tegen de door Brussels Airport voorgestelde verlenging van baan 25L/07R.

De Leuvense gemeenteraad heeft een motie gestemd waarin de realisatie van de uitbreidingsplannen die Brussels Airport Company onlangs lanceerde in de Strategische Visie 2040 afhankelijk wordt gemaakt van de goedkeuring van een federale vliegwet. Die moet een eerlijke spreiding van de vluchten garanderen en ervoor zorgen dat bepaalde regio’s zoals de Leuvense niet alle lasten toegeschoven krijgen.

In de motie wordt erop gewezen dat Brussels Airport een belangrijke economische factor is en op vlak van tewerkstelling een grote meerwaarde biedt. Omdat het draagvlak voor de luchthaven alleen gegarandeerd blijft als de levenskwaliteit en de slaap van omwonenden verzekerd zijn, mag de bijkomende activiteit niet leiden tot nieuwe hinder.

Leuven dringt daarom aan op een geluidsplan voor grond- en luchtlawaai en de monitoring van alle schadelijke effecten. De stad pleit voor een permanent overlegforum tussen de luchthavenautoriteiten en omwonenden. Door de invoering van de route Leuven Rechtdoor is het aantal opstijgende vliegtuigen dat de regio overvliegt sinds enkele jaren sterk gestegen. Gevreesd wordt dat het noorden van Leuven door de verlenging van baan 25L/07R in de richting van Erps-Kwerps (Kortenberg) op een lagere hoogte wordt overvlogen, wat de hinder nog zal doen toenemen.

De ontplooiing van nieuwe activiteiten kan volgens de motie alleen binnen de bestaande contouren van de luchthaven. “Een verdere teloorgang van woonzone, landbouwgronden of natuurgebied is niet wenselijk”, wordt gesteld. In praktijk maakt dat de geplande verlenging van de baan onmogelijk.