De broers Maarten en Vincent van Schoonbeek zijn twee jonge landbouwers die willen boeren in Bierbeek. Hun zoektocht naar een geschikte locatie voor een leefbaar en toekomstgericht bedrijf in het landelijke Bierbeek verloopt echter meer dan moeizaam. De broers krijgen (uiteraard) de steun van de Boerenbond maar tegenkanting van Natuurpunt.

Eerst kregen de ondernemers een rode pasbrief (programmatische aanpak stikstof) op hun recentelijk uit de grond gestampte vleesveebedrijf, wegens een te grote hoeveelheid stikstof. Nu botsen de landbouwers op verzet van Natuurpunt om op een nieuwe locatie een kleinschalige, biologische kippenstal van 4.800 kippen met vrije uitloop op te starten. Volgens Natuurpunt past de industrieel ogende kippenstal niet in de omgeving.

Sinds vrijdag hangt op de locatie een spandoek waarop de geplande kippenstal en de inplanting te zien zijn. Vergezeld van de boodschap waar mogen wij nog boeren?. Op die manier wensen ze deze problematiek onder de aandacht brengen van het publiek.

De locatie ligt in landbouwgebied. De stal mag er wettelijk gezien gebouwd worden, als rekening wordt gehouden met de inplanting in het landschap. “De plannen houden daar rekening mee: de stal zal omringd worden door biologische hoog- en laagstamfruitbomen die niet alleen fruit voortbrengen maar ook voor schaduw zorgen voor de kippen”, zegt Nick François, regioconsulent Vlaams-Brabant van de Boerenbond.

De stal ligt aan de rand van een 400 hectare groot landbouwgebied tussen de spoorweg Tienen-Leuven en de E40. “Het gaat om een biologisch en kleinschalig bedrijf, met de bedoeling om vooral via de korte keten te verkopen. Kortom: een innovatief en toekomstgericht bedrijf. De kip met appelmoes was klaar om opgewarmd te worden.”

De gemeente Bierbeek weigerde de bouwvergunning, maar de provincie Vlaams-Brabant leverde de bouw en milieuvergunning in een tweede fase wel af. Er werden afspraken gemaakt over het transport (slechts drie per maand), om conflicten te vermijden met de fietsers die gebruik maken van een veldweg vlakbij het bedrijf.

Voor Natuurpunt volstaat dat niet. De organisatie trekt naar de Raad van State tegen de vergunningsaanvraag. “De stal verstoort het landschap en bedreigt de veiligheid op de fietsverbinding Tienen-Leuven”, zegt Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant.