Een exploitatievergunning voor cafés en gokkantoren moet afhankelijk gemaakt worden van de kennis van het Nederlands van de uitbater. Dat vindt Hans Bonte (SP.A). De burgemeester van Vilvoorde wil dat lokale overheden de wettelijke mogelijkheid krijgen om een vergunning onder die voorwaarde al dan niet te verlenen.

Bonte verwijst voor zijn standpunt naar het Kanaalplan. Dat plan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om terreur aan te pakken is gericht op de gemeenten rond het Brusselse kanaal waaronder Vilvoorde.

“Het Kanaalplan stelt dat criminaliteitsgevoelige sectoren strenger gecontroleerd moeten worden. Cafés en gokkantoren kunnen op dit ogenblik niet efficiënt genoeg gecontroleerd worden omdat de uitbater in een aantal gevallen geen Nederlands spreekt.”

“De kennis van het Nederlands is ook noodzakelijk opdat de uitbater onze regelgeving goed begrijpt. Ik roep de wetgever op specifiek voor cafés en gokkantoren een taalregeling in het leven te roepen.”

Als volksvertegenwoordiger zal Bonte binnenkort in de Kamer een wetsvoorstel in die zin indienen. Hij viseert cafés en gokkantoren omdat deze uitbatingen volgens hem kwetsbaarder zijn voor illegale praktijken zoals het witwassen van zwart geld, bendevorming en drugszaken.