Het personeel van de afvalintercommunale Ilva heeft maandagochtend voor onbepaalde tijd het werk neergelegd. Het sociaal conflict draait rond het respecteren van werkuren, het opnemen van verlof en het sanctiebeleid. In drie gemeenten in het Pajottenland werd geen afval opgehaald. Dat zal ook dinsdag het geval zijn in Galmaarden, Liedekerke en Affligem.

“Door een permanent tekort aan personeel ligt de werkdruk veel te hoog en is de dagtaak zelden of nooit om 16 uur voorbij”, zeggen de vakbonden ACOD en ACV in een persbericht. “Sommige werknemers zijn aan de slag tot 22 uur.”

De bonden spreken over een terugkerend probleem en wijzen erop dat de rondes en bijhorende tonnages veel te zwaar zijn. Het opnemen van verlof blijkt ook een probleem, naast het willekeurig terug naar huis sturen van personeelsleden aan het begin van de dagtaak. De wachters van containerparken vragen ondersteuning om hun job te kunnen uitoefenen.

De stakingsaanzegging dateert van vorige week woensdag, maar een personeelsvergadering maandagmorgen bracht geen oplossing. Volgens de vakbonden deed de directie slechts enkele vage toegevingen, waarop 87 procent van de aanwezige personeelsleden instemde met een staking.

De afvalintercommunale vraagt ook dinsdag geen afval buiten te zetten en zegt dat ook de containerparken gesloten zullen zijn. Dinsdagmiddag starten onderhandelen tussen vakbonden en directie.

De directie heeft een oplossing voorgesteld, maar die kon het personeel niet overtuigen. “We wilden zeven extra personeelsleden aanwerven en een snellere evaluatie houden van de afvalrondes”, zegt pr-verantwoordelijke Tina Verraes.