Onderzoekers van hogeschool Odisee willen bestellingen van webshops laten afhandelen door gedetineerden binnen de muren van de gevangenis. “Zo willen we personen voor wie de detentie er bijna opzit beter voorbereiden op de arbeidsmarkt”, zegt Wouter Verheyen. Het project werd donderdag voorgesteld in de gevangenis van Leuven Centraal.

Ex-gedetineerden raken vaak moeilijk aan werk. Daar willen onderzoekers van de Odisee-hogeschool verandering in brengen met het project e-commerce in gevangenissen. “De bedoeling is om gedetineerden op het einde van hun periode in de gevangenis naar de arbeidsmarkt te loodsen met een sterk logistiek profiel”, zegt projectcoördinator Wouter Verheyen van de Odisee-onderzoeksgroep bedrijfskunde. “Daarom willen we e-fulfilment introduceren in gevangenissen. Dat is de volledige afhandeling van webshoporders.”

“We willen gedetineerden een logistieke opleiding bieden en hen daarna tewerkstellen in de e-commerce binnen de muren van de gevangenis”, stelt Liesbeth Naessens van de Odisee-onderzoeksgroep sociaal-agogisch werk. “Zo willen we nagaan hoe gevangenisarbeid het welzijn kan bevorderen zowel tijdens als na de detentie.”

Cellmade

Odisee heeft het project gefinancierd met 200.000 euro. Het is ontwikkeld in samenwerking met Cellmade, de dienst van de FOD Justitie en het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen die instaat voor de tewerkstelling en opleiding van gedetineerden in de gevangenissen.

In een volgende fase worden externe bedrijven aan boord gehaald, zowel voor de externe logistiek als klanten voor de e-fulfilmentdiensten. “Een andere optie is om producten van Cellmade online te verkopen via dit kanaal”, zegt Verheyen. “Er liggen ook opportuniteiten in groene stadslogistiek. De ligging van gevangenissen aan de rand van steden is daarvoor ideaal.”