Het gaat slecht met de kennis van het Nederlands bij de werkzoekenden in Vlaams-Brabant. Heel slecht. Vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde: vier op tien hebben geen of slechts een beperkte kennis van onze moedertaal. Voor bijna alle bedrijven met vacatures is dat een must.

In december 2016 hadden 6.756 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde of 39,2 procent van het totale aantal geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands. In het arrondissement Leuven ging het om 1.938 werkzoekenden of 15,3 procent.

Het aantal werkzoekenden met geen of weinig kennis van het Nederlands steeg in de periode 2011-2015 in Halle-Vilvoorde van 6.131 tot 6.887 om in 2016 weer lichtjes te dalen tot 6.756. In verhouding tot het totale aantal werkzoekenden bleef het aandeel in die periode schommelen tussen 36 tot 40 procent.

In het arrondissement Leuven was er in de periode 2010-2016 een continue stijging van dit aantal werkzoekenden van 1.433 tot 1.938. Uitgedrukt in percentages steeg het aandeel van 12,2 tot 15,3 procent. De cijfers geven steeds de stand van zaken weer in de maand december van het jaar.

Het aantal vacatures waarin de kennis van het Nederlands niet vereist wordt, is beperkt. In Halle-Vilvoorde steeg het aantal van 182 (1,3 procent) in 2010 tot 1.518 (7,4 procent) in 2016. De toename in 2016 geeft een vertekend beeld omdat die volledig voor rekening van één bedrijf is. Dat focust exclusief op de kennis van het Engels en rekruteert voor locaties in heel Vlaandere