Sociale media en de smartphone zijn bijna niet meer weg te denken uit het leven van veel mensen. Professor Kathleen Buellens van de School voor Massacommunicatieresearch van de KU Leuven doet onderzoek naar de impact van alcoholfoto’s op sociale media. Die blijkt eerder negatief en houdt op termijn ook gevaren in.

“Er zijn bijzonder veel referenties naar alcoholgebruik op sociale media. Dat komt omdat we daar voornamelijk leuke gebeurtenissen delen. Die worden vaak gevierd met alcohol. De negatieve effecten van alcohol zijn dan weer nauwelijks zichtbaar.”

“Maar de blootstelling aan dergelijke berichten kan op termijn zorgen voor positievere normen en attitudes ten opzichte van alcoholgebruik. Dat kan op zijn beurt leiden tot een frequenter gebruik van alcohol.”

“In ons onderzoek proberen we na te gaan welke effecten deze berichten bij jongeren hebben op lange termijn, bij welke jongeren ze het sterkst optreden en hoe we ze kunnen verklaren. Daarvoor voeren we longitudinaal onderzoek waarbij we Vlaamse jongeren volgen doorheen de tijd.”