Forum 2040, het dialoogplatform van de luchthaven van Zaventem, gaat op donderdag 22 juni van start. Dat overleg moest volgens de planning al in januari beginnen. Maar omdat de modaliteiten van het dialoogproces nog verfijnd moesten worden, werd de start met enkele maanden uitgesteld.

Met het platform Forum 2040 wil de luchthaven alle betrokkenen de kans bieden om in een open en constructieve dialoog te treden over de Strategische Visie 2040. Met dat project wil Brussels Airport tegen 2040 het aantal jobs op en rond de luchthaven verdubbelen tot 120.000. Tegen 2025 moeten het er al 85.000 zijn.

Daarvoor zijn structurele ingrepen nodig, waaronder de verlenging van baan 25L/07R. Concreet zal Forum 2040 bestaan uit een groep van zestig omwonenden, experts, organisaties en vertegenwoordigers van de luchthavengemeenschap.

Het dialoogplatform krijgt ex-diplomaat Jan Grauls als voorzitter. De eerste zitting op 22 juni is alleen een praktische zitting. Dan zal een onafhankelijke jury de zestig personen selecteren uit 220 kandidaten.