Volgens de jongste cijfers worden in Vlaams-Brabant op jaarbasis ruim 2.100 werkzoekenden opgeleid via individuele beroepsopleiding (ibo). Deze praktische, maatgerichte opleiding op de werkvloer moet automatisch overgaan in een vast contract. Nu is een experiment van start gegaan om na een ibo-opleiding een uitzendcontract af te sluiten. “Meer duurzame tewerkstelling is het doel”, zegt Liesje Peeters van uitzendkantoor Flexpoint.

Individuele beroepsopleiding houdt in dat werkzoekenden op de werkplek worden opgeleid om een specifiek beroep helemaal onder de knie te krijgen. Het traject bestaat uit een maatgericht opleidingsplan en kan een tot zes maanden duren.

De VDAB, die het loon en de RSZ-bijdragen betaalt, volgt de procedure op. Die is ontwikkeld om het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om een werkzoekende aan te werven. Hij betaalt alleen een productiviteitspremie, verplaatsingskosten en een verzekering. De enige voorwaarde is dat de werkgever zich engageert om na het succesvol afronden van de opleiding een vast contract aan te bieden aan de trainee.

Daar komt nu verandering in. “Onze sectorfederatie Federgon is met de vakbonden overeengekomen dat werkgevers na het beëindigen van de opleiding ook een uitzendcontract kunnen aanbieden”, zegt Liesje Peeters van de afdeling Vlaams-Brabant van Flexpoint.

Competenties

“De enige doelstelling is om nog beter tot duurzame tewerkstelling te komen. Uit tal van dossiers blijkt dat na het afronden van de opleiding de werkzoekende nog niet alle competenties heeft om honderd procent mee te draaien in de dagelijkse werking van de onderneming.”

“Het uitzendkantoor zal als bijkomende intermediair de opleiding verder uitwerken en begeleiden. Dit zal maximaal even lang duren als het opleidingscontract: 4 tot 26 weken. Daarna stroomt de werknemer door naar een vaste job. De arbeidsvoorwaarden moeten tijdens opleiding en uitzendarbeid gelijk blijven.”

Flexpoint is geselecteerd om een proeftuin te organiseren. “Daarin gaan we aan de hand van diverse cases in de praktijk uittesten waar de pijnpunten van de formule zitten en hoe we die kunnen wegwerken. Concreet zullen we in anderhalf jaar tijd honderd trajecten laten uitmonden in een uitzendcontract.”

“Als de uitzendbedrijven erin slagen om minstens 75 van de 100 cases om te zetten in een vast contract van onbepaalde duur is de missie geslaagd. Dan zal de proeftuin overgaan in een definitieve regeling.”