De FOD Financiën opent op 1 september een infocenter in Leuven. In die centra kunnen burgers en ondernemers terecht met uiteenlopende vragen over financiële kwesties.

In het infocenter kan u terecht met vragen over een afbetalingsplan of een terugbetaling, om de wijziging van een rekeningnummer door te geven, met een aanvraag tot tussenkomst van de dienst voor alimentatievorderingen (Davo) of om een kadastraal uittreksel te bekomen.

Burgers en ondernemers kunnen er ook aangifte doen of een attest krijgen inzake eigendom en erfopvolging, ingebruikname of einde van de werken (43B) of om schuldvrij te zijn. Daarnaast zijn registratie van huurcontracten, schenkingen en nationaliteitsaanvragen mogelijk in het nieuwe infocenter.

Leuven is een van de elf nieuwe infocenters. Er komen ook centra in Brugge, Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Luik, Namen, Charleroi, Bergen en Neufchâteau. Ze zijn open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.