Filips De Goedeprijs voor André Celis

celisBen Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts reikte tijdens het symposium van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de Filips de Goedeprijs uit aan de bedrijven André Celis, Betonfabriek Coeck en Gabriëls. Deze Vlaamse familiebedrijven krijgen de prijs voor inspanningen om de binnenvaart in te schakelen in hun bedrijfsprocessen.

De Filips de Goedeprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding die een persoon of instantie bekroont die in de voorbije periode positief heeft bijgedragen aan de groei en de uitstraling van de waterweg. W&Z vernoemde de prijs naar de legendarische hertog van Bourgondië, omdat de binnenvaart hem na aan het hart lag en hij talrijke maatregelen nam om het transport via de waterweg te bevorderen.

Handelaar in bouwmaterialen André Celis uit Lubbeek kreeg de prijs omdat het bedrijf al enkele jaren een groot deel van zijn bouwmaterialen aanvoert via het kanaal Leuven-Dijle. In Hambos zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een nieuwe kaaimuur, waarbij niet alleen bouwmaterialen via de waterweg zullen worden getransporteerd, maar ook bouw-en sloopafval.

André Celis bouwde ook een mooie samenwerking uit met AB Inbev. Om zijn bouwmaterialen vanuit de omgeving van Jupille te vervoeren naar Leuven gebruikt André Celis een binnenschip. Wanneer de lading gelost is, keert het schip niet langer leeg terug, maar vervoert het leeggoed van AB Inbev van Leuven naar Jupille.

Betonfabriek uit Niel is een belangrijke leverancier van André Celis. Beide bedrijven gingen rond de tafel zitten om te bekijken of de afgewerkte producten van Coeck via de binnenvaart konden worden geleverd. Dat werd een van de eerste vaste trajecten voor gepalletiseerd vervoer via de waterweg.

Deze video geeft een beeld van het project van André Celis met AB Inbev.