De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Dilbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelden een studieconsortium aan als ontwerper voor de fietssnelwegen F2 en F209. Die twee trajecten verbinden Denderleeuw en Brussel doorheen Vlaams-Brabant.

Het studieconsortium bestaat uit Mint, Omgeving en Mouton. Hun opdracht is om het tracé te onderzoeken en een ontwerp te maken op basis van het voorkeurstraject. De eigenlijke aanleg start ten vroegste eind 2018.

De F209 loopt van Denderleeuw langs de spoorlijn 50A richting Brussel. De F2 vanuit Aalst sluit aan op een tracé in Jette na het doorkruisen van de gemeenten Liedekerke, Ternat en Dilbeek.

“Door de nieuwe fietssnelwegen kan in de toekomst vlot, comfortabel en duurzaam gefietst worden van Denderleeuw naar Brussel. Er komt een aansluiting met woonkernen maar ook met scholen, bedrijvenzones en andere attractiepolen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

De fietssnelwegen sluiten aan op de Brusselse Gewestelijke Fietsroutes, een netwerk van afgescheiden fietspaden doorheen het volledige Brusselse Gewest.

De intergewestelijke samenwerking voor het onderzoek naar het tracé van de fietssnelwegen tussen Denderleeuw en Brussel werd dinsdag voorgesteld in Jette. Lokale besturen spelen een belangrijke rol in het project. De gemeente Dilbeek heeft een voortrekkersrol.