De geplande fietsbrug over de Brusselse Ring in Diegem, deelgemeente van Machelen, wordt in de zomer van 2020 in gebruik genomen. De fietsbrug is een belangrijke schakel van de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel.

Karin Brouwers (CD&V), gemeenteraadslid in Leuven en Vlaams parlementslid, had hierover een schriftelijke vraag gesteld aan Ben Weyts (N-VA). De Vlaamse minister van Mobiliteit heeft uitleg gegeven over de vertraging van het dossier.

De opmaak van een bestek voor engineering en building heeft veel meer tijd in beslag genomen heeft dan verwacht. Dat komt door de complexiteit van het project. De aanbestedingsprocedure voor de realisatie op basis van dat bestek is zelfs nog niet afgerond. Weyts hoopt dat de werken nog dit voorjaar vergund kunnen worden.

Na de opmaak van het uitvoeringsontwerp en bouwdossier en de realisatie van de onteigeningen zal de bouwvergunningsaanvraag wellicht eind 2017 kunnen worden ingediend. De totale uitvoeringstermijn wordt geraamd op twee jaar. De laatste raming voor de werken bedraagt 13,3 miljoen euro.

In die kostprijs zijn naast de fietsbrug op de Brusselse Ring ook de realisatie van drie nieuwe fietsbruggen over gemeentewegen, de doorgang onder de A201 en nog een andere reeks kleinere werken inbegrepen. Vlaanderen financiert de volledige brug (5 miljoen euro).

Voor het traject van en naar de brug betaalt Vlaanderen 3,3 miljoen euro en de provincie Vlaams-Brabant 4,9 miljoen euro. De gemeentebesturen van Machelen (maximum 275.000 euro) en Zaventem (maximum 135.000 euro) financieren rustpunten en aanpalende voetpaden.