favvVan maandag 7 december tot en met zondag 13 december houdt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in Aarschot een aangekondigde controleactie.

“Tien controleurs van de Provinciale Controle-Eenheid Vlaams-Brabant zullen deelnemen aan deze actie”, zegt het FAVV. “Bij de actie zullen ongeveer 320 inrichtingen van de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd worden. Het gaat dan onder meer om slagers, bakkers, detailhandels, restaurants, nachtwinkels, kruidenierszaken, grootkeukens, kinderdagverblijven en schoolkeukens.”

“Eerder deze maand werd door de gemeente Aarschot in samenwerking met het Voedselagentschap een vormingssessie georganiseerd. daar waren 96 aanwezigen.
Het thema van de opleiding was ‘Hoe bereid ik mij voor op deze controles en hoe verlopen ze?’. Bij vaststelling van overtredingen zullen de gepaste maatregelen getroffen worden. Deze zijn dezelfde als bij onaangekondigde controles.”
De checklists die gebruikt worden bij de controles zijn terug te vinden op de website van het FAVV, daar is ook de  brochure ‘De weg naar een feilloze FAVV-controle’ te downloaden.