In de eerste zes maanden van dit jaar gingen in ons land 5.256 bedrijven failliet. Dat is een stijging van 9,5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

In Vlaanderen wordt nagenoeg een status quo gemeten (-0,1 procent). In Wallonië blijft de stijging beperkt tot 6,8 procent. Vooral in Brussel werden fors meer faillissementen opgetekend met een toename van 40,2 procent. Het handelinsinformatiekantoor Graydon had het opvallende cijfer voor Brussel eerder al toegeschreven aan een veranderd beleid op het niveau van de rechtbank die de faillissementen uitspreekt.

De stijging zet zich volgens de cijfers door in zowat alle sectoren. Zowel de transportsector (+16,2 procent) en de horeca (+14,1 procent), als de bouwnijverheid (+9,7) en de handel (+2,5 procent) kenden een stijging van het aantal faillissementen. Alleen in de industrie daalde het aantal failliete ondernemingen, met 2,2 procent.

Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt voorts dat alleen al in de maand juni 1.017 bedrijven failliet gingen. Daardoor gingen 2.053 arbeidsplaatsen verloren: 1.282 voltijdse werknemers, 414 deeltijdse werknemers en 357 loontrekkende werkgevers.