Facebook schenkt Leuven een supercomputer

supercomputerFacebook AI Research, een afdeling van Facebook voor onderzoek naar artificiële intelligentie (AI), stelt 22 krachtige servers ter beschikking van vijftien onderzoeksgroepen in negen Europese landen. De KU Leuven is een van de geselecteerde universiteiten. Vijf professoren van het departement Elektrotechniek kunnen de servers gebruiken om hun onderzoek rond artificiële intelligentie een versnelling hoger te schakelen.

Wat mogelijk is binnen het onderzoek naar AI hangt gedeeltelijk af van de krachtige computers waarop de onderzoeksalgoritmes lopen. Dergelijke computers met extra krachtige grafische kaarten (gpu’s) zijn heel duur. Facebook stelt nu twee van zulke krachtige servers ter beschikking van de KU Leuven.

“Er was lange tijd een grote kloof tussen wat mensen en computers bijvoorbeeld konden zien op een foto”, zegt professor Luc Van Gool, een van de onderzoekers die op de servers gaat werken. “Daar kwam recentelijk verandering in door de introductie van deep learning. Dat is de nieuwe generatie van artificiële neurale netwerken, geïnspireerd op hoe onze hersenen werken. Deze nieuwe methode heeft voor een doorbraak gezorgd in tal van toepassingen, zoals spraak- en beeldherkenning. Alleen hebben we voor dit soort zwaar rekenwerk speciale machines nodig, zoals gpu-servers.”

Dankzij de servers van Facebook zullen de vijf professoren hun onderzoek naar deep learning een versnelling hoger kunnen schakelen. “Een van de zaken die wij onderzoeken, is hoe een computer juist kan reageren op iets wat hij ziet op de videobeelden”, stelt professor Tinne Tuytelaars. “Een mogelijke toepassing is het autonoom laten vliegen van drones. Daarbij moeten zij niet alleen een bepaald traject leren kennen. Ze moeten zich ook kunnen aanpassen aan de omstandigheden, zoals wind of een vogel die onverwacht opduikt.”