De verkavelingsvergunning voor Parkveld in Heverlee bij Leuven werd opnieuw vernietigd. Vastgoedontwikkelaar Extensa kan daardoor nog niet beginnen met de bouw van een bedrijvenzone op het terrein van zestien hectare.

De Raad voor Vergunningsbetwisting heeft voor de tweede keer de vergunning vernietigd die de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verleend had voor de verkaveling van een deel van het Parkveld. In de motivering wordt verwezen naar de hinder die omwonenden van het project kunnen verwachten, onder meer op het vlak van verkeer en wateroverlast.

Het actiecomité ‘Parkveld blijft’ ijvert voor het behoud van het zestien hectare grote terrein langs de Geldenaaksebaan als open ruimte. Het stelt voor om het systeem van de verhandelbare ontwikkelingsrechten toe te passen en met projectontwikkelaar Extensa te onderhandelen over de ruil van het terrein voor een ander dat beter gelegen is. “Bond Beter Leefmilieu heeft Parkveld bestudeerd als case voor zo’n aanpak”, zegt woordvoerder Patrick Weckhuyzen.

De plannen om woningen en een bedrijvenzone te bouwen zijn al twintig jaar oud. De Raad van State vernietigde enkele jaren geleden de bouwvergunning, omdat de Vlaamse regering het stedelijk gebied Leuven nog niet afgebakend had. In het nieuwe ruimtelijke structuurplan dat Leuven voorbereidt, zijn de woningen langs de Geldenaaksebaan geschrapt. Maar er blijft ruimte voor de verkaveling en de bedrijvenzone.