De gemeenten Tervuren, Zaventem en Hoeilaart hebben een nieuw onthaalbeleid gelanceerd voor hoogopgeleide buitenlanders die in bedrijven in de regio tewerkgesteld worden en in hun gemeenten komen wonen. Het initiatief werd Expat op pad gedoopt.

De lancering vond plaats in aanwezigheid van Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). Een viertalige website maakt de nieuwkomers wegwijs in de gemeente. Speciale welkomteams staan klaar voor bijkomende uitleg.

De integratie en inburgering van expats verlopen in praktijk vaak wat stroef. Dat leidt tot misverstanden en frustraties, zowel bij de buitenlandse werknemers als bij de gemeentebesturen. Het bestaande integratiebeleid schiet duidelijk te kort.

Daarom hebben de gemeenten Tervuren, Zaventem en Hoeilaart een onthaalbeleid op maat uitgewerkt. Zij kunnen daarvoor rekenen op Vlaamse subsidies: 60.000 euro gespreid over drie jaar .

De expats in Tervuren zijn goed voor 22 procent van alle inwoners. In Zaventem gaat het om zeventien procent en in Hoeilaart om veertien. Zij verblijven gemiddeld zeven jaar in de betreffende gemeenten.

De website www.expatoppad.be biedt praktische informatie over de dienst voor burgerzaken, het sorteren van afval en taalcursussen Nederlands. De site bevat achtergrondinformatie over de taalwetgeving en stemrecht van expats bij de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.

De drie gemeenten pakken ook uit met welkomteams. Die bestaan uit vrijwilligers en kunnen door de expats gecontacteerd worden om hen verder wegwijs te maken in de gemeenten. Dat gaat van assistentie bij het zoeken naar een lokale sportvereniging of het indienen van een of andere aanvraag.