Exact brengt uitdagingen kmo in kaart

exactExact, de software leverancier die wereldwijd de bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt en in ons land werkt vanuit Wemmel, brengt de uitdagingen van de Belgische kmo op het vlak van continuïteit, groei en innovatie, in kaart.

Wat opvalt, is dat vier op de vijf Belgische kmo’s last hebben van te late betalers. Vaak is dit het gevolg van een gebrekkig inzicht in hun financiële situatie. Een minderheid (32%) heeft hier een actueel zicht op. De administratieve werklast wordt ook aangehaald als obstakel om de administratie punctueel af te handelen. 44% van de kmo ’s komt hiervoor tijd te kort. Iets meer dan de helft (52%) neemt dan ook een eigen boekhouder in dienst om de administratieve last te drukken.

“Het is een publiek geheim dat de kmo -bedrijfsleider tijd en handen te kort komt”, zegt Jan Lamaire, Business Manager Cloud Solutions bij Exact België. “Het punctueel opvolgen van zijn administratie leidt daar vaak het eerst onder. Bedrijfsleiders doen daarom meer en meer (52%) een beroep op een boekhouder, die ze ook een sterk adviserende rol toebedelen. Hij wordt betrokken in het opstellen van het strategische bedrijfsplan en in het beslissen omtrent investeringen en groei. Een trend die naar de toekomst toe alleen maar zal toenemen.”

Uit de studie blijkt dat 88% van de kmo -bedrijfsleiders aangeeft geen concrete plannen te hebben om hun business plan aan te passen aan de continu wijzigende markt. 32% onder hen wil zelfs geen aanpassingen doorvoeren. 50% van de kmo’s geven aan dat het uitbreiden van hun klantenportfolio de belangrijkste uitdaging wordt voor dit jaar. Gevolgd door het onder controle houden van hun kosten (24%).

“Vooral het feit dat de kmo onvoldoende stil staat bij het in vraag stellen van zijn huidige strategie, vind ik verontrustend”, zegt Lamaire. “Dit past niet binnen een slimme bedrijfsvoering in een steeds sneller evoluerende markt. Een markt die wordt gekenmerkt door dynamische, succesvolle en innoverende start-ups. Het is belangrijk voor onze kmo ’s tijd te maken om hun huidige manier van werken te evalueren en om nieuwe manieren te vinden om hun klanten te bedienen.”