Europese steun voor innovatieve samenwerking tussen bedrijven

logo_interregBedrijven uit het arrondissement Leuven kunnen nog tot vrijdagmiddag 30 januari projecten indienen voor de eerste oproep binnen het Europese programma Interreg V.

In vergelijking met het vierde Interreg-programma (2007-2013), zijn er een aantal belangrijke veranderingen. “De klemtoon ligt voortaan op innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Een project zal inhoudelijk dus telkens op één van die prioriteiten moeten inspelen”, zegt Jeroen Ampe, diensthoofd dienst Europa van de provincie Vlaams-Brabant. “De publieke sector blijft wel een voorname partner, maar bedrijven, bedrijfskoepels en kennisinstellingen zijn nu een belangrijker doelpubliek.”

Voor deze oproep werden binnen de vier hoofdthema’s van Interreg YV (innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit) negen specifieke doelstellingen geformuleerd. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Europese steun moeten dus projecten indienen die voldoen aan die doelstellingen.

Voor deze oproep is een budget voorzien van 18 miljoen euro voor innovatie, 10 miljoen euro voor energie, 10 miljoen euro voor milieu en 4,5 miljoen euro voor arbeidsmarkt.

“Een deel van het voorziene budget gaat deze keer naar industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling”, zegt Ampe. “Zowel van bedrijven onderling als van bedrijven samen met onderzoeks- of kennisinstellingen.”

“Mensen denken bij innovatie nog te veel alleen aan producten”, zegt Jeroen Ampe. “Maar het kan ook gaan om processen, een dienst of een toepassing. Neem het EFRO-project bij Citrique Belge in Tienen. Het product bleef uiteraard citroenzuur. Bij het proces gebruiken ze veel producten en in het zuiveringsproces wordt afval geproduceerd. Door het proces aan te passen werd de benodigde hoeveelheid bronproduct, verminderd en door de nieuwe productiemethode is er ook minder afval. Zo wordt een project een winwin-situatie voor iedereen. Het bedrijf kan efficiënter werken, de innovatie wordt gesteund, het milieu wordt minder vervuild en dat is goed voor de samenleving.”

KMO’s die projecten willen toetsen aan de doelstellingen van Interreg V en zo willen nagaan of ze in aanmerking komen voor Europese steun, kunnen terecht bij Sus Bergmans van de provincie Vlaams-Brabant, tel. 03-240.69.34 sus.bergmans@grensregio.eu