De dienst radiotherapie-oncologie van UZ Leuven nam maandag een gloednieuw bestralingstoestel in gebruik. Dat bestraalt de patiënt tweemaal sneller dan de toestellen van de huidige generatie en is comfortabeler. Het toestel is ook voor de zorgverlener een stap vooruit, dankzij het slimme bedieningspaneel. Toch blijft voor sommige patiënten een behandeling met de huidige toestellen of met protontherapie meer aangewezen.

“Halcyon, het nieuwe bestralingstoestel, is op alle vlakken totaal anders dan de bestralingstoestellen of versnellers die we nu gebruiken”, zegt diensthoofd radiotherapie-oncologie professor Karin Haustermans. “Voor de patiënt is de behandeling comfortabeler geworden. De omgeving waarin de bestraling plaatsvindt, is minder beklemmend omdat de apparatuur in een grote ring vervat zit. Het toestel maakt ook minder lawaai.”

Het allerbelangrijkste verschil voor de patiënt is de behandelingsduur. “Met het nieuwe toestel kunnen we de bestraling zeker twee keer sneller dan voordien uitvoeren. Vooral voor patiënten aan wie we hoge stralingsdosissen toedienen, zorgt dat voor een groot verschil. Dat is bijvoorbeeld het geval voor patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen of palliatieve patiënten. Die laatste groep heeft vaak al meer pijn”, stelt Haustermans.

Ook voor de kwaliteit van de therapie is die kortere behandelingsduur van belang. De kans op storende bewegingen door bijvoorbeeld de ademhaling wordt kleiner.

Het toestel leidt de gebruiker door de nieuwste digitale snufjes als vanzelf door de behandeling en het onderhoud is eenvoudiger. Het biedt ook kansen voor bestraling in ontwikkelingslanden. “Het toestel is snel en eenvoudig te installeren en te gebruiken. Je kunt ook meer patiënten per dag behandelen op deze versneller.”

Hoewel het toestel van de nieuwe generatie een grote sprong vooruit is voor de radiotherapie heeft zeker niet elke patiënt er baat bij. “Voor sommige patiënten met een meer complex ziektebeeld gaat de voorkeur nog steeds uit naar de bestaande toestellen. Die hebben allesbehalve afgedaan. Ook de veelbesproken protontherapie, waarvoor UZ Leuven momenteel aan een groot centrum bouwt, blijft voor bijvoorbeeld kinderen en patiënten met tumoren dicht bij gevoelige weefsels nog steeds de eerste keuze.”

De aankoop van een tweede toestel is gepland voor 2018.