Esri maakt klanten wegwijs in doolhof van informatie

esribeluxEsri Belux helpt binnen- en buitenlandse overheden en bedrijven om een inzicht te krijgen in de massa aan beschikbare data. Het IT-bedrijf uit Wemmel doet dit via geografische informatiesystemen (GIS). “Die kan je toepassen op wereldwijde crisissen. Het is zelfs een zeer krachtige tool om zulke crisissen te kunnen beheersen”, zegt Frederik Waûters van Esri Belux.

Agoria deed een onderzoek naar jongeren en technologie. De federatie van de technologische industrie hield een enquête bij zeshonderd jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat mensen door de technologische vooruitgang minder contact met elkaar hebben dan vroeger vond bijna twee derde (66,3 procent) een juiste stelling. Ruim zestig procent (60,4) antwoordde negatief op de vraag of technologie kan helpen om sociale problemen op te lossen en de sociale cohesie te vergroten.

Maar is de perceptie van de jongeren juist? Volgens Agoria heeft een en ander te maken met de manier waarop we omgaan met open data. In onze maatschappij is een schat aan informatie voorhanden. Maar die zit vaak erg verspreid, over veel systemen. Daardoor is het moeilijk om de relevante zaken in één keer te verzamelen.

Voor die problemen bieden informatiesystemen zoals GIS uitkomst. “Rond de huidige vluchtelingencrisis bijvoorbeeld wordt tal van informatie verdeeld uit diverse bronnen”, stelt Frederik Waûters. “Geografische informatiesystemen  helpen om die informatie te beheren, te visualiseren en om te zetten in een begrijpbare kaart. Zo kunnen beleidsmakers en mensen die beslissingen nemen alle juiste informatie in handen krijgen.”