SOLLICITFOTOWerkervaring als jobstudent is geen pluspunt bij het solliciteren. Meer nog: voor sommige beroepen nemen de negatieve aspecten de bovenhand. Werkgevers kunnen studentenarbeid (mis)interpreteren als een signaal van kenmerken die op basis van een schriftelijke sollicitatie onbekend zijn. Het gaat dan om werkijver, (des)interesse in de studies en een lagere sociaal-economische afkomst. Dat blijkt uit onderzoek van KU Leuven en UGent.

Bij het begin van een sollicitatieproces houden positieve en negatieve aspecten van studentenarbeid elkaar in evenwicht. Gaandeweg nemen de negatieve de bovenhand. De onderzoekers sluiten wel niet uit dat een studentenjob aan het eind van het proces toch een positieve invloed heeft.

De onderzoekers stuurden ruim duizend fictieve sollicitaties voor de beroepen van handarbeider, administratief bediende, laborant en management assistant. De uitsluitend mannelijke kandidaten beschikten over de juiste kwalificaties.

Bij sollicitaties voor een baan in de industriële sector zagen de kandidaten hun kansen op een positieve reactie met een kwart terugvallen als ze hun ervaring als jobstudent hadden vermeld. Het soort studentenarbeid beïnvloedde geenszins de kans op een uitnodiging of een andere positieve reactie.

Voor de kandidaten zelf kan studentenarbeid zowel een positieve als negatieve invloed hebben op hun menselijk kapitaal. Tijd spenderen als jobstudent kan nuttige skills opleveren maar ook een drempel zijn om het maximum uit de studies te halen.