energyvilleDe bedrijvencluster Energyville rijft miljoenen aan subsidies binnen. Daarmee kunnen het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de KU Leuven meer onderzoek doen naar slimme manieren om energie op te wekken, te verdelen en te verbruiken. Energyville krijgt 17,5 miljoen euro van Vlaanderen en Europa.

De nood aan hernieuwbare energie neemt elke dag toe. EnergyVille doet onderzoek naar twee cruciale technologische doorbraken: de opslag van elektriciteit en de optimalisatie van thermische energiesystemen. De KU Leuven, Imec en Vito vergaren expertise op het vlak van intelligente energiesystemen voor een duurzame stedelijke omgeving, zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten.

Die kennis wordt aangeleverd aan de industrie. Jonge bedrijven kunnen er vervolgens mee aan de slag om er innovatieve producten en diensten mee op te zetten.

EnergyVille wil een van de Europese hotspots voor innovatief energieonderzoek worden. Het werkt met financiële inbreng van partners en met Vlaamse en Europese subsidies. Voor de volgende jaren ging het bij dezelfde partners aankloppen voor werkingsmiddelen.

De partijen stoppen zelf 4 miljoen euro in het samenwerkingsverband. Het gros van de middelen komt van Europa (10 miljoen euro) en van de Vlaamse regering (7,5 miljoen). Met daarnaast ook provinciale subsidies heeft EnergyVille 25 miljoen euro ter beschikking.