Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Steenokkerzeel, Tervuren, Wemmel en Zaventem dienen samen met de provincie Vlaams-Brabant en enkele inwoners een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische staat in bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg. Met deze rechtszaak willen de gemeenten een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer van de luchthaven in Zaventem afdwingen tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Momenteel gaat 85 procent van het vliegverkeer van Brussels Airport boven Vlaams-Brabant.

Wezembeek-Oppem zal zich als vrijwillig tussenkomende partij aansluiten bij de juridische procedure. De steden en gemeenten, de provincie en de inwoners dagvaarden de bevoegde minister François Bellot (MR) en stellen hem verantwoordelijk voor het uitblijven van een billijke regeling. De federale minister van Mobiliteit ontloopt volgens de klagers zijn verantwoordelijkheid om een evenwichtige verdeling van de vliegbewegingen te garanderen boven de gemeenten van het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle omwonenden en die vast te leggen in een federale vliegwet.

“De Belgische staat is verplicht om de gezondheid van alle omwonenden te beschermen, conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet. Andere overheden mogen geen maatregelen uitvaardigen die de toepassing van dit principe verhinderen”, stellen ze.

Geluidsnormen

“De Brusselse geluidsnormen mogen een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast tussen Vlaams-Brabant en Brussel niet in de weg staan. Het huidige onevenwicht schendt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de federale loyauteit.”

“Het is de opdracht van de bevoegde minister om een consensus te vinden tussen de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden, het milieu en het economische belang. Hij mag zich dus niet verschuilen achter de Brusselse geluidsnormen.”

De steden, gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en een aantal inwoners vragen de minister om een billijke verdeling van de geluidsoverlast op te leggen op basis van klare en objectieve gegevens zoals ligging en mate van hinder, de aeronautische principes, de veiligheid van het vliegverkeer en met het preferentiële baangebruik als vertrekbasis.

Milieueffectenstudie

Een tweede verzoek dat werd opgenomen in de aansprakelijkheidsvordering is de betrokkenheid van de steden en gemeenten in de begeleidingscommissie bij de opmaak van de milieueffectenstudie. Daartoe werd de Belgische staat verplicht door een vonnis van 19 juli 2017 over de milieustakingsvordering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aansprakelijkheidsvordering werd woensdag ingeleid bij de rechtbank. “Vandaag draagt Vlaams-Brabant een te groot aandeel van de lasten van het vliegverkeer. Wij spreken ons uit voor een gezonde relatie met de luchthaven, waarin een duurzaam evenwicht tussen de gezondheid en de leefbaarheid, het milieu en de economie wordt bereikt. Het is de Belgische staat die voor een verbindend evenwicht moet zorgen.”