Einde van leeg restaurant bij Horeservi

horeserviHoreservi mag opnieuw volk verwelkomen in het restaurant dat het uitbaat op de campus van de sociale school van hogeschool Leuven-Limburg (UCLL) in Heverlee (Leuven). Gedurende ruim twee weken werd het restaurant geboycot door het personeel en de studenten in de nasleep van een sociaal conflict.

Het personeel en de studenten zorgden sinds het begin van het academiejaar twee en een halve week zelf voor eten tijdens de middagpauze. Ze riepen iedereen op om het restaurant links te laten liggen. Die oproep werd al die tijd zeer goed opgevolgd. De actievoerders protesteerden tegen het ontslag van een werkneemster die al 21 jaar in dienst was.

De vrouw werkte al die jaren voor Alma Studentenrestaurants, dat de uitbating een jaar geleden overdroeg aan Horeservi. De nieuwe uitbater ruilde vaste contracten voor tijdelijke. De werkneemster weigerde het nieuwe voorstel omdat ze te fel moest inboeten aan loon- en arbeidsvoorwaarden. Onder druk van het protest bood Horeservi de vrouw een nieuw contract aan. Maar zij weigerde omdat elk vertrouwen weg is.

“Met de schooldirectie werd afgesproken om een restaurantcommissie op te richten die nauwkeurig zal toezien op de arbeidsvoorwaarden van het personeel en de kwaliteit van de dienstverlening”, zegt Peter Raymaekers, woordvoerder van het personeel. “UCLL heeft toegezegd bij de toekomstige aanbestedingen voor de uitbating van restaurants ook sociaal duurzame criteria op te nemen.”