metaboEFF3CT uit Bierbeek realiseerde de nieuwe kantoren van Metabo in Groot-Bijgaarden.
De voorbije jaren veranderde de behoefte van Metabo met betrekking tot de globale werkomgeving. Zo verminderde de noodzaak aan magazijnruimte en vergrootte de noodzaak aan een aangepaste kantooromgeving. Metabo zat vijftien jaar op de zelfde plaats en zo rees de vraag of men de huur zou verlengen of een verhuis zou overwegen.
“Onze aanpak bestond uit twee fases”, zegt Gerd Steegmans van EFF3CT. “We maakten een haalbaarheidsstudie voor een eventuele verhuis en daarna volgden het ontwerp en de realisatie van de kantoorinrichting.”
Tijdens de eerste fase verkende EFF3CT, na een grondige analyse van de huidige situatie en opmaak van de behoeften, samen met Metabo de vastgoedmarkt. Van de bezochte gebouwen werd een objectieve analyse uitgevoerd op volgende vlakken: functionaliteit van het gebouw en oppervlakteverhoudingen; comfortniveau van de aanwezige technieken; algehele uitstraling van het gebouw; aanwezigheid van parking en magazijnruimte en uiteraard het commercieel aanbod dat via de makelaar werd bezorgd.
“Na een zorgvuldige analyse kon Metabo een onderbouwde keuze maken die een verhuis rechtvaardigde”, zegt Steegmans. “Bovenop het feit dat het gebouw een pak moderner was en uitgerust met hedendaagse technieken, realiseerde Metabo een besparing van ongeveer dertig procent op het totale huisvestingsbudget.”
Eens de beslissing voor de verhuis genomen was, stond EFF3CT in voor het volledige inrichtings- en verhuisproject. “Onze methodologische aanpak stond garant voor een vlekkeloos verloop van het project waar het budget voor de volle honderd procent werd gerespecteerd”, zegt Steegmans.
“Nog voor de eerste pennentrek kwam het erop aan de cultuur van Metabo te begrijpen en de doelstellingen te definiëren die men wou koppelen aan het project”, zegt Steegmans. “Een goed uitgewerkt design kan immers enkel tot stand komen door een intensieve uitwisseling met de klant. Het gewenste effect is daarbij belangrijk. Het antwoord kwam tot stand tijdens een workshop met het management en personeel.”
Steegmans vindt het belangrijk dat EFF3CT volledig onafhankelijk werkt. “Dit laat toe om voor elk project te kiezen voor de meest geschikte aannemers en concurrentiële prijzen te bedingen. Hiervoor worden gedetailleerde meetstaten opgemaakt en meerdere offertes gevraagd. Een bijkomend voordeel is dat we voor de samenstelling van de volledige inrichting kunnen werken met verschillende merken en leveranciers.”
Het volledige project werd in negen weken afgewerkt. “Een week voor de uiterste deadline zorgden wij voor de oplevering van de werken en kon Metabo verhuizen naar de nieuwe kantoren”, zegt Steegmans.