Eerste sociale flitscontroles in bouwsector

metserDit weekend vinden er voor het eerst sociale flitscontroles plaats in de bouwsector. “Deze controles beogen een preventief effect”, zegt secretaris-generaal Jean-Pierre Waeytens van de Bouwunie. “Door de controles op voorhand aan te kondigen, kunnen de bouwbedrijven zich in regel stellen. De sociale flitscontroles gebeuren door de verschillende inspectiediensten zoals RSZ, sociale inspectie en  RVA en in verschillende arrondissementen. Ze gaan na of alle arbeidsovereenkomsten in orde zijn, of iedereen op de werf is aangemeld zoals het hoort, of de lonen correct zijn aangegeven. Als er effectief fraude is, volgen er sancties.”

Bouwunie hoopt dat de inspectiediensten hun pijlen vooral richten op de buitenlanders. “Die lappen al te vaak alle regels aan hun laars en werken op momenten dat de reguliere Belgische bouwbedrijven dit niet mogen of alleen kunnen na het vervullen van een omslachtige administratieve procedure”, zegt de Bouwunie. “Dit is regelrechte oneerlijke concurrentie. De flitscontroles zullen hopelijk het gewenste effect hebben. Echte fraude en sociale dumping moeten streng aangepakt worden.”