De provincie Vlaams-Brabant verleende de allereerste omgevingsvergunningen. Het gaat om vier projecten. Twee daarvan komen uit de privésector, telkens in Leuven, voor de bedrijven Dats 24 en Imec. Tweede primeur: de procedure verloopt digitaal. Tweemaal winst voor ondernemingen.

De nieuwe omgevingsvergunning bundelt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning in één procedure.

“Nu de procedure geïntegreerd verloopt, kunnen alle ruimtelijke elementen van een project samen bekeken worden”, zegt aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor omgevingsvergunningen in eerste aanleg. “Met de omgevingsvergunning vermijden we voortaan dat bedrijven voor een project wel een milieuvergunning verkrijgen maar geen bouwvergunning of omgekeerd.”

De procedure van de omgevingsvergunningen zal ook maximaal digitaal verlopen. “Dat moet de administratieve tijd verminderen die bedrijven besteden aan een vergunningsaanvraag. De omgevingsvergunningen zullen ook digitaal ondertekend worden.” Dat  duidt er volgens de gedeputeerde op dat de digitale transitie onomkeerbaar is.

De eerste omgevingsvergunningen die verleend werden, betreffen zeer uiteenlopende projecten. Aan Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, werd een vergunning verleend voor de hernieuwing en verandering van de schaatsbaan in Liedekerke.

Dats 24 zal een cng-tankstation kunnen uitrusten in Leuven. Het Leuvense technologische onderzoekscentrum Imec kreeg een omgevingsvergunning van vijf jaar voor de bouw van tijdelijke kantoren die 400 werknemers zullen huisvesten.

In Boutersem kan werk gemaakt worden van de restauratie van de pastorie van Vertrijk.