Food Surplus Entrepreneurs Network reikte in Leuven voor de eerste keer de food waste awards uit. De organisatie overkoepelt innoverende initiatieven rond het terugdringen van voedselverlies. Met de prijzen wil Food Surplus Entrepreneurs Network inspirerende initiatieven in de kijker zetten.

De organisatie wil voedselverlies verminderen door bedrijven, overheden en burgers te inspireren en te ondersteunen. Voedselverlies is een zwaar maatschappelijk probleem in elke fase van de voedselketen. Een derde van de totale productie gaat verloren.

In samenwerking met Ovam en de koepel Komosie reikte Food Surplus Entrepreneurs Network prijzen uit in de categorieën ondernemers, bedrijven in de voedingssector, lokale overheden en sociale organisaties. Er kwamen 36 kandidaturen binnen. Een jury nomineerde per categorie drie initiatieven.

In de categorie ondernemers werden Foodlab Proef, Wonky en Rekub genomineerd. Rekub uit Antwerpen werd gelauwerd voor een pop-up restaurant waar uitsluitend met voedseloverschotten gekookt wordt. Ze ontwikkelden ook een gratis food waste app als platform tussen handelaars met voedseloverschotten en consumenten met engagement. Via de app kunnen handelaars producten op overschot posten.

In de categorie bedrijven werden Reo Veiling, Trotec en AZ Nikolaas genomineerd. De prijs ging naar de Reo Veiling uit Roeselare, een coöperatieve telersvereniging die groente- en fruitsoorten van zo’n 1.100 telers verhandelt voor de versmarkt.

Depot Margo, de Restjesfabriek en Sociale Kruideniers waren de genomineerden bij de sociale organisaties. De sociale kruideniers uit Gent werden bekroond voor hun project Rabot op je bord. Dat is een project dat de toegang tot gezonde voeding wil verhogen voor mensen in armoede door producten te vervaardigen met kwalitatieve voedseloverschotten en de geoogste groenten van de eigen stadsakker.

Bij de lokale overheden kreeg Gent een award voor zijn campagne Restorestje. Die lanceerde de stad om restaurants te overtuigen voedseloverschotten mee te geven met de klant.