De provincie Vlaams-Brabant heeft een digitale aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning geregistreerd. Dat is ene primeur: geen enkel bestuur in Vlaanderen deed dit eerder. Vlaams-Brabant startte twee jaar geleden met de ontwikkeling van de software. De eerste aanvraag kwam van een bedrijf uit Zaventem.

De nieuwe Vlaamse wetgeving over de zogenaamde omgevingsvergunning trad op 23 februari in werking. Die verenigt en vervangt de stedenbouwkundige en milieuvergunning. De aanvragen worden gecentraliseerd in het Vlaamse omgevingsloket en nadien voor behandeling doorgestuurd naar de bevoegde besturen.

In tegenstelling tot vroeger moet nu slechts één openbaar onderzoek worden georganiseerd. Ook volstaat voortaan één adviesronde. De provincie Vlaams-Brabant is als eerste in staat om deze vergunning digitaal te registreren, te behandelen en af te werken.

Volgens gedeputeerde Tie Roefs (Groen) loopt de communicatie met het Vlaams omgevingsloket nog niet vlot omdat het nieuwe systeem in een experimentele fase zit.