Minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) heeft vrijdag de eerste Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers voorgesteld. Die moet het kmo-beleid evalueren en stimuleren. “Kmo’s zijn een bijzonder belangrijk deel van het hart van onze economie. Meer dan 99 procent zijn kmo’s”, zei Borsus.

De boordtabel werd ontwikkeld door de FOD Economie. “Deze tool wordt onontbeerlijk voor het beleid rond kmo’s en zelfstandigen”, stelde Borsus. België telde in 2015 869.662 ondernemingen, waarvan 863.165 minder dan vijftig werknemers tellen.

Een van de kernthema’s van de eerste boordtabel is vrouwelijk ondernemerschap. In 2015 was een op de drie ondernemers een vrouw. In de periode 2007-2015 is het jaarlijks groeipercentage van het totale aantal vrouwelijke zelfstandigen meer uitgesproken dat van de mannelijke collega’s. Die vrouwen waren vooral actief in minder kapitaalintensieve sectoren, zoals vrije beroepen, de handel en diensten.

Verder onderzocht de boordtabel ook de demografie van zowel de kmo’s, de bedrijven, als de ondernemers, de mensen. Er is ook een module in opgenomen waarin de vergelijking met onze buurlanden wordt gemaakt. Daaruit blijkt dat België in 2013, het jaar van de meest recente beschikbare cijfers, een lage oprichtingsgraad (3,6 procent) had in vergelijking met Nederland (7,4) en Duitsland (10,1), maar tegelijk ook een lage stopzettingsgraad (2 procent), tegenover Duitsland (8) en Nederland (10).

Het is de bedoeling deze oefening elk jaar te herhalen. Het instrument wordt een boordtabel genoemd omdat het niet de bedoeling heeft te voorspellen. “Het gaat eerder om een droge opsomming van facts and figures, om het beleid te evalueren en stimuleren”, zegt Edwin Wolfs van het kmo-observatorium van de FOD Economie.