Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant vindt de beslissing van het provinciebestuur om de milieuvergunning voor het Eurostadion in Grimbergen te weigeren wegens de mobiliteitsproblemen de enige juiste keuze. Er moeten minstens harde garanties zijn voor een oplossing. Nog beter zou zijn dat de geplande mobiliteitsmaatregelen in uitvoering zijn voor er nieuwe grote projecten kunnen starten, stelt de werkgeversorganisatie.

“Eerder noemde onze voorzitter Erwin Ollivier de provincie Vlaams-Brabant een astmapatiënt wiens keel langzaam verder dichtgeknepen wordt. Het is duidelijk dat grote projecten zonder geïntegreerde én geïmplementeerde mobiliteitsoplossingen de draagkracht van onze provincie ver overstijgen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant.

“Je kan in een dichtgeslibde regio als de onze geen nieuwe ambitieuze initiatieven meer ontplooien vooraleer het openbaar vervoersnetwerk verder is uitgebouwd en de broodnodige verbeteringswerken aan de ring zijn uitgevoerd. De modal shift, de overstap van de auto naar alternatieven, moet actief in gang gezet worden door de invoering van een kilometerheffing, van een echt mobiliteitsbudget en van één vervoersticket voor NMBS, de Lijn en MIVB. Ook de uitbouw en verbetering van de fietsinfrastructuur zijn nodig.”

Voka Vlaams-Brabant is tevreden dat het provinciebestuur dezelfde redenering volgt. “We blijven het Eurostadion een interessant project vinden, maar weigeren mee te stappen in het tijdsopbod naar het EK toe. Als de maatregelen voor de aanpak van de mobiliteitsproblemen op het terrein werkelijk tastbare resultaten vertonen, zullen we met veel enthousiasme ijveren om dergelijke initiatieven met een meerwaarde voor onze regio vorm te geven.”