Aan de Leopoldvest in Tienen kunnen inwoners voortaan terecht in de eerste ondergrondse glascontainers in de stad. Het stadsbestuur van Tienen wil bekijken op welke andere sites ondergrondse glascontainers geïnstalleerd kunnen worden. Tienen en afvalintercommunale EcoWerf willen in 2018 drie ondergrondse sorteerstraten voor verschillende afvalfracties installeren en mobiele recyclageparken opzetten.

In Tienen staan momenteel 53 duoglasbollen, verspreid over 22 sites. Vorig jaar werd daarin 840.000 kilo glas ingezameld. “EcoWerf moest 22.000 kilo zwerfvuil opruimen rond de glasbollen”, zegt Tom Roovers, schepen van Leefmilieu. Daar willen we wat aan doen door de installering van ondergrondse glascontainers op enkele plaatsen.”

Stad Tienen en EcoWerf plannen volgend jaar drie ondergrondse sorteerstraten in Tienen op de sites Park Passionisten, Lyceumsite en Kennedypark. “De bewoners zullen met een gepersonaliseerde toegangskaart 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven toegang krijgen. Pmd en papier en karton kunnen gratis en los worden aangeboden. Voor huisvuil en gft zal de inwoner per volume betalen. De containers zijn uitgerust met een volumesysteem.”

In de containers zijn sensoren ingebouwd die de vullingsgraad van de container weergeven. Als de containers een bepaalde vullingsgraad bereiken, wordt dit elektronisch gemeld bij EcoWerf. Op die manier kunnen ledigingen efficiënt gepland worden.

Mobiele recylageparken zijn de volgende stap. Een mobiel park naar de inwoner brengen is een mogelijke sleutel voor duurzaam gedrag. Het is ook  een aanzet om alternatieven te zoeken voor de bestaande recyclageparken in een stedelijke omgeving. Volgend jaar wil EcoWerf in samenwerking met buurtwerking mobiele parken opzetten in Tienen en Leuven.