ecopowerMet de algemene vergadering van Ecopower werden meteen de vier nieuwe windturbines in Asse ingewaaid. Het is het grootste windpark van Ecopower.

Naast de windturbines in Asse wordt een uitbreiding van het project in de haven van Gent bij het Kluizendok gebouwd. Twintig procent van vier windturbines van 3,4 MW is voor Ecopower. Nog dit jaar start de bouw van twee windturbines in Beersel en van een bijkomend project in de haven van Gent van vier windturbines (waarvan twintig procent van Ecopower). Ook dit jaar start met een project dat coöperanten wil helpen met acties voor rationeel energiegebruik.

“De windturbines in Asse passen perfect in de gemeentelijke ‘Visienota hernieuwbare energie Asse’ en in de doelstellingen van de Vlaamse overheid voor de opwekking van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot”, klinkt het bij Ecopower. “De windturbines zijn voorzien van de nodige technologie om slagschaduw- en geluidshinder tot een strikt minimum te beperken en te voldoen aan elke wettelijke norm, in eerste instantie de Vlarem, maar eveneens aan de bijkomende voorwaarden zoals geformuleerd in de ‘Visienota hernieuwbare energie Asse’.”

Qua veiligheid voldoen de windturbines aan de hoogste standaarden. Ze zijn voorzien van luchtruimsignalisatie en van een ijsdetectiesysteem. Een natuurtoets, een veiligheidsstudie en een geluidsstudie, elk uitgevoerd door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau, tonen aan dat het project realiseerbaar is in harmonie met de natuur en de omgeving.