Leuven en New Delhi hebben hun economische samenwerking verankerd. De hoofdstad van Vlaams-Brabant en de Indiase hoofdstad ondertekenden een zogenaamd memorandum of understanding. Voor de Leuvense regio kan dat tot extra werkgelegenheid leiden.

De voorbije jaren groeide de samenwerking onder impuls van India House Leuven en Leuven MindGate. “Onze contacten met New Delhi bieden een pak opportuniteiten voor onze stad en haar bedrijven”, zegt schepen van Economie Mohamed Ridouani. “We willen dat nu nog versterken. Zo kan de Leuvense regio verder uitgroeien als internationale wereldtop op het vlak van technologie, gezondheid en creativiteit.”

De voorbije jaren gingen vertegenwoordigers van beide steden bij elkaar op bezoek. “Wij gingen in New Delhi onze expertise op vlak van wetenschap en technologie, smart-citytoepassingen, milieu en klimaatverandering voorstellen. Ambtenaren uit India kwamen hier kennismaken met onze hightechbedrijven en leren over onze aanpak van groenbeheer en onderwijs.”

“Een memorandum of understanding betekent concreet dat we op papier zetten dat we elkaar economisch en cultureel willen versterken. We willen mogelijkheden creëren voor de universiteit en onze bedrijven om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit te werken.”

“Dergelijke intense samenwerking is een heel goede zaak voor onze stad. We hebben nu een nauwe band met deze belangrijke stad in een van de sterkst groeiende economische landen in de wereld. Dat kan voor werkgelegenheid in onze regio zorgen.”

Een toenemend aantal Indiase studenten en onderzoekers maakt zijn opwachting aan de KU Leuven, Imec en diverse spin-offs. Ondertussen woont in Leuven de tweede grootste populatie Indiërs in België, na Antwerpen. Om de relaties tussen Leuven en India te stimuleren op economisch, academisch en wetenschappelijk vlak werd in oktober 2013 het India House Leuven opgericht. Dat is een samenwerking tussen de stad Leuven, KU Leuven, Voka Vlaams Brabant  en culturele en sociale organisaties.