De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) maakte cijfers bekend met een analyse van de werkloosheid, vacatures en conjunctuur per Vlaamse provincie in 2017. De economische analyse van vorig jaar valt gunstig uit voor Vlaams-Brabant.

De werkloosheid in Vlaams-Brabant bedroeg in 2017 gemiddeld 5,8 procent. Dat is een daling met 3,8 procent in vergelijking met 2016. Op zich is dat positief, maar het is wel de kleinste daling van alle Vlaamse provincies. Antwerpen daalde met 4,2 procent, West-Vlaanderen met 5,1, Oost-Vlaanderen met 5,5 en Limburg zelfs met 10 procent.

De werkloosheidsgraad lag in 2017 met die 5,8 procent onder het Vlaamse gemiddelde van 7 procent. West-Vlaanderen deed het met 5,5 procent net iets beter. Die tendens is al vijf jaar stabiel. West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hebben steeds een min of meer dezelfde werkloosheidsgraad en die ligt steeds lager dan in de andere provincies.

Binnen Vlaams-Brabant is er een groot verschil tussen Halle-Vilvoorde (5,3 procent) en Leuven (1,8 procent). Vorig jaar daalde de werkloosheid sterker in Leuven (-3,3 procent) dan in Halle-Vilvoorde (-0,4). Het aantal werkzoekenden in de Vlaamse Rand (17.135) ligt een pak hoger dan in Leuven (12.856).

Sterkhouder

Voor heel de provincie Vlaams-Brabant is de werkloosheidsgraad de laagste in vijf jaar. Voor het derde jaar op rij werd een daling opgetekend. Opvallend is dat die daling niet gold voor niet-EU-burgers en werkzoekenden met een allochtone achtergrond.

Naar vacatures is de situatie iets complexer. Volgens de standaardberekening van de VDAB was er in Vlaams-Brabant een lichte achteruitgang voor 2017, terwijl er voor Vlaanderen een duidelijke stijging is. In 2016 kende de provincie wel nog een sterke groei. Opvallend is de blijvende  toename van uitzendopdrachten.

De algemene conjunctuur kende in Vlaams-Brabant in 2017 het hoogste niveau in tien jaar. De verwerkende nijverheid was de sterkhouder in de provincie met vooral in de eerste jaarhelft een grote groei. Tegen het einde van het jaar was er een lichte daling. Het omgekeerde beeld was er bij de dienstverlening aan bedrijven.