LeuvenleegstandLeuven en Overijse krijgen subsidies om de leegstand van winkels in hun centrum tegen te gaan. Samen ontvangen ze 142.100 euro. De centen komen van de Vlaamse overheid en moeten dienen om winkels te vernieuwen. De renovatie moet leiden tot heropening. Dat kan eerst tijdelijk zijn, in de vorm van een pop-upstore, maar moet uitmonden in een vaste winkel.

Het Vlaamse project rond versterking van de handelskernen bestaat onder meer uit maatregelen die steden en gemeenten zelf konden suggereren. Tot dusver ging 70.000 euro naar 74 gemeenten. De laatste 1,2 miljoen euro wordt nu vrijgemaakt voor 24 gemeenten en lokale handelaarsverenigingen. Dat bedrag komt bovenop een financiering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) van 3,5 miljoen euro.

Daarmee werven gemeenten centrummanagers aan, werken ze een pop-upstrategie uit, organiseren ze een wedstrijd waarbij een handelspand kan gewonnen worden of starten ze een zogenaamd incubatordorp. Dat is een locatie waar diverse leegstaande panden op korte afstand van elkaar worden ingevuld door startende innovatieve handelaars. Verder lanceren de lokale besturen promotiecampagnes en cadeaucheques, werken ze visies uit voor de detailhandel en financieren ze de heraanleg van publieke ruimtes.

Tot de lijst van 24 projecten die ondersteuning krijgen, behoort het Centrummanagement in Leuven. Als enig initiatief in Vlaams-Brabant  ontvangt het 16.000 euro. Dit project moet lokale handelaars meer betrekken bij e-commerce.

Een ander financieringsluik dient om handelspanden te renoveren. Gemeenten kunnen hiervoor projecten indienen en de Vlaamse overheid cofinanciert bij goedkeuring. Twee gemeenten uit Vlaams-Brabant kregen een subsidie om hun handelspanden aan te pakken. Leuven ontvangt 104.750 euro en Overijse 37.350 euro.